Hành khách thô tục và lăng mạ tôi. Tôi nên thương lượng với hành khách bằng cách nào?

Hãy giữ bình tĩnh & im lặng, giải thích 1 cách lịch sự rằng hành khách đã cư xử chưa phù hợp. Gọi cho Tổng đài dịch vụ khách hàng của chúng tôi ngay khi hoàn thành cuốc xe

The passenger is rude and is insulting/harassing me, how do I deal with it?

Stay calm and quiet. Inform the passenger in a polite manner of his misconduct and do not engage further. Report the passenger to our Customer Service after the ride if he persists.
Được bảo trợ bởi Zendesk