Tôi có thể đón thêm 1 hành khách nữa không trong khi đã có một hành khách trong xe?

Không, bạn không được đón khách mới khi đang chở người khác trên xe

Can I pick up a passenger even if I have someone inside the car?

No, you are not allowed to pick up passenger while you still have someone inside your car.
Được bảo trợ bởi Zendesk