Tôi giành được chuyến xe nhưng không biết đón hành khách ở đâu

Hãy để định vị hướng dẫn bạn đường đến điểm đón khách. Nếu vẫn không biết đường, hãy nhắn tin & gọi điện thoại cho hành khách để được chỉ dẫn cụ thể hơn

I have won a bid but I dont know where to pick up the passenger?

Please use your GPS to guide your way to the pick-up point. If unclear, please message or call the passenger to get more specific instructions.
Được bảo trợ bởi Zendesk