Điều kiện để trở thành tài xế Grab những gì?

Điều kiện để trở thành tài xế của Grab:

  • Điện thoại thông minh có hệ điều hành Android
  • Bằng lái xe hơi đối với tài xế xe taxi / xe vận tải theo hợp đồng và bằng lái xe máy đối với tài xế xe ôm
  • Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước có ảnh
  • Bảo hiểm phương tiện vận chuyển với bên thứ ba
  • Giấy chứng nhận đăng kiểm


What are the requirements?

The following is required:

All driver types

  • Android smartphone (with mobile data connection)
  • Driver's licence - Photo ID
  • Third party insurance
  • Vehicle/company registration record Grab drivers only
  • Taxi vocational licence
Được bảo trợ bởi Zendesk