Hành khách không muốn trả tiền

Vui lòng giải thích với hành khách rằng anh ấy sử dụng dịch vụ và có trách nhiệm phải thanh toán. Nếu bị từ chối, hãy báo cáo lại cho Tổng đài dịch vụ khách hàng của chúng tôi

The passenger doesnt want to pay?

Kindly explain to the passenger that he availed your service so in return, he needs to pay. If not, please report the passenger to our Customer Service.
Được bảo trợ bởi Zendesk