Tại sao tôi không nhận được cuốc xe?

Bạn không thể nhận cuốc xe khi tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, điện thoại của bạn bị mât tín hiệu, bị lỗi mạng, không kết nối internet, hoặc không định vị được

Why am I not getting a booking?

You cannot get a booking if your account is negative already, when you are deactivated for any violations made, and if you have no signal due to network problem or you run out of data connection.
Được bảo trợ bởi Zendesk