Tôi có liên quan đến tai nạn trong chuyến đi không?

Trước tiên, kiểm tra xem có ai bị thương không. Nếu có, vui lòng liên hệ ngay với Dịch vụ cấp cứu sau đó gọi ngay cho Tổng đài dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Nếu không, đảm bảo xe trong tình trạng an toàn, kiểm tra chéo xem các đối tượng trên chuyến xe có ổn không và nhấc máy gọi lên Tổng đài dịch vụ khách hàng của Grab

I have been involved in an accident?

Firstly check if anyone is injured. If there is, please contact emergency services and then our Customer Service immediately. If there isn't, make sure the car is in a safe position, exchange particulars with all involved parties and then contact our Customer Service.
Được bảo trợ bởi Zendesk