Tôi nhận số tiền đã kiếm được bằng cách nào?

Lương của bạn sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn hoặc thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt sau khi trừ số tiền tối thiểu phải có trong ví tài khoản để được chạy

How do I get my earnings?

Your earnings will be used partially to top up your driver wallet credit balance with the remainder being either transfered to your bank account or paid out in cash.
Được bảo trợ bởi Zendesk