Hành khách muốn nhập một số tiền khác trên hóa đơn điện tử

Điều này hoàn toàn không được phép. Tài xế thực hiện yêu cầu này của hành khách có thể bị nghi ngờ có hành vi gian lận & bị khóa tài khoản. Vui lòng nhập đúng số tiền cước taxi trên đồng hồ (Grab) hoặc tiền cước & phụ phí phát sinh nếu có (GrabCar) vào Hóa đơn điện tử

Passenger wants a different amount indicated in the e-receipt?

This is strictly not allowed. Drivers who do this risk being suspended or banned. Please enter correct amount as per the meter (Grab) or the flat rate and surchare (GrabCar)
Được bảo trợ bởi Zendesk