Tôi sử dụng hóa đơn điện tử bằng cách nào?

Hóa đơn điện tử được gởi cho hành khách qua thư điện tử ngay sau khi cuốc xe hoàn thành:

  • Trước hết hãy nhập chính xác số tiền cước phí trên đồng hồ taxi (phí cầu đường, phí sân bay, phí dừng đỗ xe…)
  • Tiếp theo nhập số tiền phụ phí phát sinh


How do I use the e-receipt?

The E-receipt is being issued via email once the booking is completed. 

  • Firstly enter the exact meter fare
  • Next enter the other surcharges that apply (road tolls, additional stops, parking fee, etc)
Được bảo trợ bởi Zendesk