Hành khách muốn đặt thêm một chuyến xe nữa

Thông báo với hành khách rằng anh ấy cần tiến hành đặt cuốc xe tiếp theo qua ứng dụng. Tuy nhiên chúng ta không thể đảm bảo cùng 1 tài xế sẽ thắng được cuốc xe tiếp theo này

The passenger wants to book again?

Inform the passenger that he needs to use the app for booking again. However, there is no guarantee that the same driver will secure the job.
Được bảo trợ bởi Zendesk