Tôi đã đấu thầu (giành) được cuốc xe nhưng không thấy hiển thị trên điện thoại

Vui lòng xóa bộ nhớ đệm và dữ liệu không cần thiết, nếu vẫn không thành công, cố gắng gỡ ra và cài đặt lại ứng dụng trên điện thoại của bạn. Nếu vẫn không được vui lòng báo chúng tôi để nhóm kỹ thuật hỗ trợ bạn kịp thời

I have bidded but I did not see anything on the phone?

Please assist to clear the phone cache and data. If still unsuccessful, please uninstall/re-install the app on your phone. If still unsuccessful, please contact us for assistance.
Được bảo trợ bởi Zendesk