Hành khách thì cố gắng dàn xếp mang tính cá nhân.

Lịch sự giải thích cho hành khách hiểu rằng thương lượng riêng là không được phép vì chúng ta cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng của Grab

The passenger is trying to make personal arrangements with me?

Explain politely that this is not allowed as we provide our services through the Grab app.
Được bảo trợ bởi Zendesk