Tôi có thể ấn nút đón dù chưa thực sự đón hành khách không?

Không, bạn chỉ được bấm nút "đón khách" khi hành khách đã thực sự lên xe

Can I press 'Pick-up' even if the passenger is not yet inside?

No, you can only press it once the passenger is on board.
Được bảo trợ bởi Zendesk