Bắt đầu công việc

Bạn cần những điều kiện gì để trở thành tài xế của Grab

Nhận được cuốc xe

Giúp bạn hiểu được cách tham gia đấu thầu 1 cuốc xe & những việc cần làm sau đó

Trong cuốc xe

Biết cách xử lý các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong 1 cuốc xe một cách hiệu quả

Sau cuốc xe

Biết cách giải quyết những vấn đề hành khách gặp phải sau 1 cuốc xe

Thanh toán

Tìm được giải pháp hiệu quả khi gặp các vấn đề về thanh toán

Liên hệ với chúng tôi

Không tìm thấy giải pháp nào cho bạn? Đừng lo, hãy liên lạc ngay với các bộ phận hỗ trợ của chúng tôi để được giúp đỡ