ผู้โดยสารต้องการให้แวะรับผู้โดยสารอื่นด้วย

หากเป็นเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางที่ผู้โดยสารเดินทาง สามารถกระทำได้ค่ะ

The passenger wants to pick up another passenger?

For Grab, this is up to the driver's discretion. For GrabCar, it will be considered as an additional stop and will be chargeable.
พัฒนาโดย Zendesk