ฉันกดรับงานได้แต่ไม่รู้ว่าจะไปรับผู้โดยสารที่ไหน

สามารถไปตามที่ GPS ระบุ หรือเพื่อความมั่นใจสามารถติดต่อผู้โดยสารโดยตรง อีกทั้งยังสามารถโทรเข้าหาศูนย์ได้เช่นเดียวกัน

I have won a bid but I dont know where to pick up the passenger?

Please use your GPS to guide your way to the pick-up point. If unclear, please message or call the passenger to get more specific instructions.
พัฒนาโดย Zendesk