ฉันสามารถแนะนำคนขับท่านอื่นมาร่วมกับแกร็บแท็กซี่ได้หรือไม่

ได้

Can I recommend drivers to join Grab?

Of course, as long as the driver complied with all the requirements.
พัฒนาโดย Zendesk