ผู้โดยสารปฏิเสธการจ่ายเงิน

แจ้งผู้โดยสารว่าเค้าใช้บริการของเราแล้วอย่างไรก็ต้องจ่ายเงิน ถ้าไม่ยอมจ่ายใหติดต่อ CE

The passenger doesnt want to pay?

Kindly explain to the passenger that he availed your service so in return, he needs to pay. If not, please report the passenger to our Customer Service.
พัฒนาโดย Zendesk