ผู้โดยสารต้องการไปทางที่ไกลกว่า ฉันควรทำตามหรือไม่

ผู้โดยสารบางท่านอาจจะมีเส้นทางประจำ ควรสอบถามผู้โดยสารว่าหากจะใช้เส้นทางอื่นจะสะดวกไหม ถ้าหากไม่สะดวกก็ให้วิ่งไปตามเส้นทางที่ผู้โดยสารต้องการ

The passenger wants to take a longer route, shall I oblige?

Some passengers may have a usual route, do accommodate if possible. Politely decline if it is a highly suspicious route.
พัฒนาโดย Zendesk