สภาพการจราจรแย่มาก ฉันควรทำยังไงต่อไป

โทรแจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าตอนนี้พี่คนขับอยู่ตรงไหน และใช้เวลานานเท่าไรในการเดินทางไปถึงจุดรับ

Im stuck in traffic, what should I do?

Inform the passenger on the situation and advise on how long it takes for you to arrive at the pick-up point.
พัฒนาโดย Zendesk