โลโก้รูปรถของฉันเป็นสีแดง แปลว่าอะไร

แปลว่าแอพลิเคชั่นไม่ทำงานหรือไม่เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต

My logo is red, what does that mean?

Red logo means that the application has no signal and won't work.
พัฒนาโดย Zendesk