ฉันจะได้รับการฝึกอบรมใช่ไหม

แน่นอนคุณต้องได้รับการฝึกอบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นก่อนที่จะได้รับงานจริง

Will I be trained?

Yes, we will provide the necessary training on how to use our app and what we expect from our drivers.
พัฒนาโดย Zendesk