ผู้โดยสารต้องการให้ฉันใส่ราคาค่าโดยสารเป็นเลขอื่น

เราไม่อนุญาตให้ใส่ราคาตามที่ผู้โดยสารต้องการได้ ต้องใส่ราคาจริงเท่านั้น

Passenger wants a different amount indicated in the e-receipt?

This is strictly not allowed. Drivers who do this risk being suspended or banned. Please enter correct amount as per the meter (Grab) or the flat rate and surchare (GrabCar)
พัฒนาโดย Zendesk