ผู้โดยสารมีสัตว์เลี้ยง

ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคนขับว่าจะรับหรือไม่และแจ้งให้ผู้โดยสารทราบด้วยความสุภาพ

Can I take a passenger who has a pet?

This is allowed but at your own discretion. If you want to refuse, please explain politely.
พัฒนาโดย Zendesk