ผู้โดยสารต้องการเรียกรถเป็นการส่วนตัว

แจ้งผู้โดยสารด้วยความสุภาพว่า เราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เนื่องจากแอพลิเคชั่นเราทำการสุ่มกระจายงานสู่รถบริเวณใกล้เคียง ซึ่งไม่สามารถระบุคันได้

The passenger is trying to make personal arrangements with me?

Explain politely that this is not allowed as we provide our services through the Grab app.
พัฒนาโดย Zendesk