มีจำนวนผู้โดยสารมากกว่าที่รถจะรับได้

ไม่สามารถทำได้เนื่องจากกฏหมายอนุญาตให้รับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 4 ท่าน

What if the passenger load exceeds the vehicle capacity?

This is strictly not allowed since we only accept passengers according to the seating capacity of the vehicle.
พัฒนาโดย Zendesk