Penumpang cuba untuk membuat transaksi peribadi

Terangkan bahawa kami menyediakan perkhidmatan ini melalui aplikasi. Sekiranya terdapat tempahan, ia tidak dibenarkan kerana kita bergantung kepada keberkesanan dan kecekapan aplikasi ini.

The passenger is trying to make personal arrangements with me?

Explain politely that this is not allowed as we provide our services through the Grab app.
Kuasa daripada Zendesk