Penumpang melebihi kapasiti kenderaan

Ini tidak dibenarkan kerana kita hanya menerima 4 orang penumpang di dalam teksi.

What if the passenger load exceeds the vehicle capacity?

This is strictly not allowed since we only accept passengers according to the seating capacity of the vehicle.
Kuasa daripada Zendesk